Giới thiệu về công ty

——————

Công Ty TNHH Dược Phẩm Phú Mỹ ( PMPHARCO ) được thành lập ngày 25 tháng 06 năm 2014, là doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực Thuốc, TPCN, TTBYT.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Phu My Pharmaceutical Company

Tên Công ty viết tắt: PMPHARCO.,LTD

Slogal: Sức khỏe quý hơn vàng

  • Triết lý kinh doanh

Lấy Nhân viên làm gốc, Khách hàng là tài sản của Công ty

  • Mục tiêu- Sứ mệnh

– Mang đến sự yên tâm về sản phẩm

– Mang đến sự hài lòng dịch vụ

  • Giá trị cốt lõi mang lại

– Lấy sự hài lòng khách hàng đặt lên hàng đầu.

– Công tư rõ ràng.

– Nâng cao đời sống vật chất Nhân viên.

  • Định hướng phát triển:

–  Hoàn thành các mục tiêu đề ra.

–  Xây dựng hệ thống, nhãn hàng PM

  • Tầm nhìn đến 2025

– Tạo hệ thống phân phối phủ 63 tỉnh thành./.

——————